I.B. Tauris

Internasjonal tittel I.B. Tauris
ISBN-prefiks: 978-1-780
978-1-86064
ITAR-kode: 664
Land: Storbritannia
URL: http://www.ibtauris.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 2 - -
2020 2 - -
2019 2 0.0 0.0
2018 2 4.3333 11.9916
2018 1 1.0 0.7
2017 2 2.75 9.65
2016 2 3.0 3.0
2015 2 9.0 33.3137
2014 2 1.0 1.0
2013 2 2.3333 2.3333
2012 2 2.0 16.0
2011 2 13.75 33.0
2010 2 7.91 7.91
2009 2 0.66 0.66
2008 2 3.98 3.98
2007 2 1.0 1.0
2006 2 3.5 3.5
2005 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere