Dreyer Forlag A/S

Internasjonal tittel Dreyer Forlag A/S
ITAR-kode: 2164
Land: Norge
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 10.5 22.9045
2017 1 6.8333 38.4934
2016 1 8.0 5.8899
2015 1 39.5 31.2749
2014 1 61.0 51.3
2013 1 40.0 28.0
2012 1 40.0 28.0
2011 1 42.25 38.175
2010 1 1.0 5.0

Logg inn for å kommentere