NO EN Logg inn

Brill Academic Publishers

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Brill Academic Publishers

ISBN-prefiks:

978-0-391
978-90-0430
ITAR-kode: 285
Land: Nederland
URL: http://www.brill.com
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 9.4792 24.8167
2019 2 13.1667 21.8346
2018 2 21.5 50.5527
2017 2 16.25 24.5742
2016 2 3.5 10.9192
2015 2 14.0 28.0
2014 2 6.0 16.5
2013 2 22.9167 32.2498
2012 2 9.5 16.5
2011 2 23.13 44.13
2010 2 14.0 14.0
2009 2 13.0 34.0
2008 2 9.0 16.0
2007 2 10.68 45.68
2006 2 5.5 19.5
2005 2 9.0 23.0
2004 2 9.5 9.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.