NO EN Logg inn

Studentlitteratur AB

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Studentlitteratur AB

ISBN-prefiks:

978-91-44
ITAR-kode: 4
Land: Sverige
URL: http://www.studentlitteratur.se
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.25 5.647
2019 1 3.8333 10.449
2018 1 3.5 2.7435
2017 1 6.5667 5.9385
2016 1 5.5 7.745
2015 1 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0
2012 1 12.75 13.225
2011 1 5.0 5.65
2010 1 4.5 3.15
2009 1 20.48 20.786
2008 1 2.917 2.0419
2007 1 12.5 8.75
2006 1 4.0 2.8
2005 1 15.24 20.112
2004 1 12.5 8.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.