NO EN Logg inn

Portal forlag

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Portal forlag

ISBN-prefiks:

978-82-927

ITAR-kode:

1992

Land:

Norge

URL:

http://www.portalforlag.no

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

Ingen tidsskrift registrert
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 35.05 37.7714
2016 1 82.1667 100.8399
2015 1 56.7 64.8398
2014 1 46.5834 67.0084
2013 1 82.5833 87.9083
2012 1 15.0 19.1
2011 1 47.92 42.144
2010 1 2.0 1.4
2009 1 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.