NO EN Logg inn

Berghahn Books

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Berghahn Books

ISBN-prefiks:

978-0-436
978-1-84545
ITAR-kode: 104
Land: USA
URL: http://www.berghahnbooks.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 17.5 26.1211
2019 2 16.6667 31.5689
2018 2 23.0 38.4648
2017 2 13.0 40.0259
2016 2 7.8333 23.9066
2015 2 29.5 36.9192
2014 2 28.1666 38.6666
2013 2 14.8333 21.8333
2012 2 6.25 20.25
2011 2 18.83 36.33
2010 2 15.75 33.25
2009 2 14.0 35.0
2008 2 12.83 36.14
2007 2 11.5 22.0
2006 2 1.5 8.5
2005 2 4.5 4.5
2004 2 3.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.