NO EN Logg inn

Spartacus

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Spartacus

ISBN-prefiks:

978-82-430

ITAR-kode:

74

Land:

Norge

URL:

http://www.spartacus.no/

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

Ingen tidsskrift registrert
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 2.0 10.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 5.5 4.2849
2016 1 16.0 9.8
2015 1 1.0 3.5355
2014 1 0.0 0.0
2013 1 3.3333 6.6333
2012 1 18.49 17.243
2011 1 11.5 18.8
2010 1 5.0 20.7
2009 1 0.5 2.5
2008 1 34.0 28.1
2007 1 4.0 7.1
2006 1 16.0 19.8
2005 1 13.17 11.694
2004 1 44.48 35.436

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.