NO EN Logg inn

Routledge

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Routledge

ISBN-prefiks:

978-0-291
978-0-340
978-0-367
978-03673
978-0-415
978-0-4158
978-0-419
978-0-7146
978-0-7890
978-0-8133
978-0-8240
978-0-8247
978-0-88163
978-0-901286
978-0-902879
978-0-906348
978-0-9627232
978-1-4106
978-1-4128
978-1-58391
978-1-84169
978-1-84392
978-1-84407
978-1-84872
978-1-85941
978-1-85996
978-1-870905
978-1-874719
978-1-906540
978-1-907322
978-90-265
978-90-5702
ITAR-kode: 237
Land: Storbritannia
URL: https://www.routledge.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
19 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 Cultural Studies  Taylor & Francis
2 Ethnic and Racial Studies
2 Ethnos  Taylor & Francis
2 European Accounting Review
2 European Journal of Special Needs Education  Taylor & Francis
2 European Journal of Teacher Education  Taylor & Francis
2 Islam and Christian-Muslim Relations  Taylor & Francis
1 Acta Borealia  Taylor & Francis
1 European Planning Studies
1 Europe-Asia Studies  Taylor & Francis
1 International Journal of Human Resource Management
1 Journal of Contemporary African Studies  Taylor & Francis
1 Journal of Contemporary Asia  Taylor & Francis
1 Journal of Experimental Education  Taylor & Francis
1 Journal of International Trade and Economic Development  Taylor & Francis
1 Journal of Psychology  Taylor & Francis
1 Journal of Sex Research
1 Leisure Studies  Taylor & Francis
1 NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research  Taylor & Francis

Kriterier

✅ Godkjent fagfellevurdering
✅ Godkjent forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 334.1381 667.604
2019 2 336.489 563.0973
2018 2 346.425 645.7023
2017 2 297.5568 493.1109
2016 2 203.5797 304.3631
2015 2 220.4667 313.9604
2014 2 125.6695 150.7526
2013 2 85.5653 125.5653
2012 2 111.49 118.07
2011 2 81.64 140.64
2010 2 64.18 88.68
2009 2 54.5 60.5
2008 2 65.14 82.95
2007 2 50.521 75.521
2006 2 38.98 58.98
2005 2 28.65 40.4
2004 2 9.75 18.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.