NO EN Logg inn

John Benjamins Publishing Company

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

John Benjamins Publishing Company

ISBN-prefiks:

978-0-915027
ITAR-kode: 218
Land: Nederland
URL: http://www.benjamins.com/cgi-bin/welcome.cgi
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 7.5 15.3131
2019 2 6.5 8.4441
2018 2 1.9583 3.039
2017 2 6.3333 14.2813
2016 2 2.75 3.4577
2015 2 4.9167 13.3198
2014 2 5.0 5.0
2013 2 15.5 22.5
2012 2 5.5 5.5
2011 2 2.83 2.83
2010 2 5.0 5.0
2009 2 13.44 20.44
2008 2 4.66 4.66
2007 2 10.0 10.0
2006 2 1.993 8.944
2005 2 3.0 3.0
2004 2 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.