NO EN Logg inn

Association for Computing Machinery (ACM)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Association for Computing Machinery (ACM)

ISBN-prefiks:

978-1-4503
978-1-59593
ITAR-kode: 281
Land: USA
URL: http://www.acm.org/pubs/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
35 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO)
2 ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP)
2 ACM Transactions on Privacy and Security (TOPS)
2 ACM Transactions on Programming Languages and Systems
2 ACM transactions on sensor networks
2 ACM Transactions on Software Engineering and Methodology
2 Communications of the ACM
2 Proceedings of the VLDB Endowment
1 ACM Journal of Computer Documentation
1 ACM Journal of Data and Information Quality
1 ACM Journal of Experimental Algorithmics
1 ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC)
1 ACM Transactions on Applied Perception
1 ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)
1 ACM Transactions on Computation Theory
1 ACM Transactions on Computational Logic
1 ACM Transactions on Embedded Computing Systems
1 ACM Transactions on Human-Robot Interaction
1 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)
1 ACM transactions on interactive intelligent systems
1 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data
1 ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)
1 ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
1 ACM Ubiquity
1 ACM/IMS Transactions on Data Science (TDS)
1 Computer Personnel
1 Proceedings - International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED)
1 Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction (PACMHCI)
1 Proceedings of the Annual ACM Symposium on Theory of Computing
1 Proceedings of the conference on Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge
1 SIGKDD Explorations
0 ACM Communications in Computer Algebra
0 ACM Transactions on Internet of Things (TIOT)
0 SIGIR Forum
0 The Journal SIGWEB Newsletter

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 65.4716 65.764
2019 1 46.356 43.3566
2018 1 50.6814 49.3927
2017 1 35.4886 34.5158
2016 1 30.5249 30.5018
2015 1 8.4524 10.804
2014 1 19.0332 13.3232
2013 1 29.887 20.9209
2012 1 27.54 19.047
2011 1 28.21 19.747
2010 1 16.99 11.893
2009 1 20.12 14.084
2008 1 22.07 15.449
2007 1 14.49 10.143
2006 1 2.41 1.687
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.