NO EN Logg inn

IEEE conference proceedings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE conference proceedings

ISBN-prefiks:

978-0-7803
978-1-61284
ITAR-kode: 876
Land: USA
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 61.3397 55.0651
2019 1 70.7155 65.3529
2018 1 105.0952 94.1248
2017 1 101.1014 86.9286
2016 1 131.2144 117.0273
2015 1 160.6655 141.6323
2014 1 142.1921 99.5345
2013 1 170.599 119.4193
2012 1 155.48 108.836
2011 1 148.44 103.908
2010 1 151.62 106.134
2009 1 116.56 81.592
2008 1 65.987 46.1909
2007 1 70.848 49.5936
2006 1 43.315 30.3205
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.