NO EN Logg inn

Sage Publications

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Sage Publications

ISBN-prefiks:

978-0-8039
978-1-4129
ITAR-kode: 67
Land: USA
URL: http://www.sagepub.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 4.1667 11.7478
2019 2 11.25 20.3169
2018 2 3.6944 4.9819
2017 2 11.8667 15.6603
2016 2 7.55 9.4648
2015 2 13.0 12.4577
2014 2 5.0 5.0
2013 2 6.3333 6.3333
2012 2 12.5 12.5
2011 2 11.33 11.33
2010 2 7.25 7.25
2009 2 8.91 8.91
2008 2 6.16 9.66
2007 2 11.337 28.837
2006 2 5.25 5.25
2005 2 5.75 5.75
2004 2 11.0 11.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.