NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Society of Naval Architects and Marine Engineers

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Society of Naval Architects and Marine Engineers

ISBN-prefiks:

978-0-939773
ITAR-kode: 931
Land: USA
URL: http://www.sname.org/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
3 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 Journal of Ship Research
1 Journal of Ship Production and Design
1 Marine Technology and Sname News

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 0.7
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 0.7
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.99 1.393
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.5 0.35
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.667 1.1669
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.