NO EN Logg inn

Nakladatelství Masarykovy univerzity

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Nakladatelství Masarykovy univerzity

Internasjonal tittel:

Masaryk University Press

ISBN-prefiks:

978-80-210

ITAR-kode:

3075

Land:

Tsjekkia

URL:

http://www.press.muni.cz/

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

Ingen tidsskrift registrert
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 2.0 1.4
2017 1 4.2083 3.9681

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.