NO EN Logg inn

Rowman & Littlefield International

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Rowman & Littlefield International

ISBN-prefiks:

978-1-78348
ITAR-kode: 3006
Land: Storbritannia
URL: http://www.rowmaninternational.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
Ingen tidsskrift registrert

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 0.9899
2019 1 6.7 11.452
2018 1 4.5 3.4435
2017 1 4.1667 2.9615
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.