NO EN Logg inn

De Gruyter Mouton

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

De Gruyter Mouton

ISBN-prefiks:

978-0-89925
ITAR-kode: 22
Land: Tyskland
URL: https://www.degruyter.com/page/degruyter-mouton
Assosierte tidsskrift Vis [+]
35 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 European Journal of Scandinavian Studies  De Gruyter
2 Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur  De Gruyter
2 Linguistics  De Gruyter
2 The Linguistic Review  De Gruyter
1 Applications of Cognitive Linguistics (ACL)
1 Chinese as a Second Language Research (CASLAR)  De Gruyter
1 Chinese Semiotic Studies  De Gruyter
1 Cognitive Linguistics Research
1 Contributions to the Sociology of Language (CSL)
1 Empirical Approaches to Language Typology [EALT]
1 Folia linguistica  De Gruyter
1 Folia Linguistica Historica
1 Global Chinese  De Gruyter
1 Handbooks of Communication Science [HoCS]
1 Handbuecher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
1 Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation  De Gruyter
1 Information, Wissenschaft und Praxis  De Gruyter
1 Interface Explorations [IE]
1 Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis  De Gruyter
1 Journal of Politeness Research  De Gruyter
1 Journal of South Asian Languages and Linguistics  De Gruyter
1 Language and Social Life
1 Language Contact and Bilingualism (LCB)
1 Language, Context and Cognition
1 Linguistic Minorities in Europe Online (LME)
1 Lodz Papers in Pragmatics (LPP)  De Gruyter
1 Mouton Grammar Library
1 Phonology and Phonetics
1 Studies in Generative Grammar
1 Studies in Language Change
1 Studies on Language Acquisition
1 Text & Talk  De Gruyter
1 Trends in Linguistics. Studies and Monographs
0 Chinese Journal of Applied Linguistics  De Gruyter
0 European Property Law Journal  De Gruyter

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 7.6667 15.3346
2019 2 9.4583 11.5846
2018 2 1.5 1.9192
2017 2 1.8333 2.6698
2016 2 4.0 14.3137
2015 2 5.5833 13.2274
2014 2 6.0 6.0
2013 2 6.0 6.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 10.31 10.31
2010 2 6.5 6.5
2009 2 0.0 0.0
2008 2 5.0 5.0
2007 2 6.0 6.0
2006 2 2.5 9.5
2005 2 1.34 8.34
2004 2 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.