NO EN Logg inn

Vidarforlaget AS

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Vidarforlaget AS

ISBN-prefiks:

978-82-7990

ITAR-kode:

1226

Land:

Norge

URL:

http://www.vidarforlaget.no/catalog/index.php

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

Ingen tidsskrift registrert
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 5.0 16.4
2019 1 4.0 15.7
2018 1 16.0 16.1376
2017 1 2.5 10.495
2016 1 26.0 27.0899
2015 1 1.0 5.0
2014 1 20.0 14.0
2013 1 4.0 15.7
2012 1 3.0 6.4
2011 1 4.0 2.8
2010 1 11.0 7.7
2009 1 12.0 8.4
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.25 6.25
2006 1 6.0 4.2
2005 0 0.0 0.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.