NO EN Logg inn

University of Chicago Press

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

University of Chicago Press

ISBN-prefiks:

978-0-226
978-1-226

ITAR-kode:

327

Land:

USA

URL:

http://www.press.uchicago.edu/
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2 - -
2021 2 - -
2020 2 1.0 1.0
2019 2 1.0 1.0
2018 2 1.0 1.0
2017 2 1.5 7.9851
2016 2 0.5 0.9192
2015 2 0.0 0.0
2014 2 1.3333 8.3333
2013 2 1.0 1.0
2012 2 2.0 9.0
2011 2 2.0 2.0
2010 2 2.0 2.0
2009 2 4.32 18.32
2008 2 3.0 17.0
2007 2 0.5 0.5
2006 2 0.0 0.0
2005 2 1.33 1.33
2004 2 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.