NO EN Logg inn

IEEE

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE

ISBN-prefiks:

978-0-7695
978-1-4673
978-1-4799
978-1-5090
978-1-5386
978-1-6654
978-1-7281
ITAR-kode: 193
Land: USA
URL: http://www.ieee.org/index.html
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Godkjent fagfellevurdering
✅ Godkjent forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 107.78 107.3189
2019 1 138.1421 128.2631
2018 1 79.5554 81.232
2017 1 126.8492 114.5432
2016 1 104.9154 93.8316
2015 1 40.4306 38.2683
2014 1 40.4288 28.3002
2013 1 37.9056 26.5339
2012 1 32.51 22.757
2011 1 39.71 27.797
2010 1 52.55 36.785
2009 1 62.01 43.407
2008 1 71.023 49.7161
2007 1 62.634 43.8438
2006 1 29.277 20.4939
2005 1 52.89 37.023
2004 1 9.246 6.4722
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.