NO EN Logg inn

Walter de Gruyter (De Gruyter)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ISBN-prefiks:

978-3-11
ITAR-kode: 355
Land: Tyskland
URL: http://www.degruyter.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Godkjent fagfellevurdering
✅ Godkjent forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 33.375 63.1086
2019 2 9.5 25.1619
2018 2 34.9 45.5773
2017 2 27.8333 34.9542
2016 2 3.0 2.0
2015 2 13.0 20.0
2014 2 4.0 4.0
2013 2 18.1667 18.1667
2012 2 28.66 35.66
2011 2 18.33 20.64
2010 2 11.0 25.0
2009 2 10.5 10.5
2008 2 4.0 11.0
2007 2 20.0 20.0
2006 2 9.0 23.0
2005 2 26.75 26.75
2004 2 6.5 6.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.