NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

International Academy, Research and Industry Association (IARIA)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Academy, Research and Industry Association (IARIA)
ITAR-kode: 2050
Land: USA
URL: http://www.iaria.org/about.html
Assosierte tidsskrift Vis [+]
23 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
1 CENICS ... the ... International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics
1 CENTRIC. International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services
1 FUTURE COMPUTING ... the ... International Conference on Future Computational Technologies and Applications
1 International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications (COLLA)
1 International Conference on Advances and Trends in Software Engineering (SOFTENG)
1 International Conference on Digital Society and eGovernments (ICDS)
1 International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)
1 International Conference on Sensor Technologies and Applications
1 International Conference on Smart Cities, Systems, Devices and Technologies (SMART)
1 International Conference on Software Engineering Advances
1 International Conference on Systems (ICONS)
1 International Conferences on Advances in Computer-Human Interactions ACHI
1 International Journal on Advances in Intelligent Systems
1 International Journal On Advances in Internet Technology
1 International Journal On Advances in Networks and Services
1 International Journal On Advances in Software
1 International Journal On Advances in Systems and Measurements
1 International Journal On Advances in Telecommunications
1 INTERNET ... the ... International Conference on Evolving Internet.
1 SPWID, International Conference on Smart Portable, Wearable, Implantable and Disability-oriented Devices and Systems
0 GLOBAL HEALTH: the International Conference on Global Health Challenges
0 International Journal on Advances in Life Sciences
0 SERVICE COMPUTATION ... the ... International Conferences on Advanced Service Computing

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.0 1.4
2019 1 0.5 0.495
2018 1 1.2 1.282
2017 1 1.0714 0.9475
2016 1 1.3333 1.1041
2015 1 1.0 0.7
2014 1 6.1667 4.3167
2013 1 5.7499 4.0249
2012 1 9.01 6.307
2011 1 4.33 3.031
2010 1 3.0 2.1
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.