NO EN Logg inn

Taylor & Francis

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Taylor & Francis

ISBN-prefiks:

978-0-203
978-0-415
ITAR-kode: 313
Land: Storbritannia
URL: http://www.tandf.co.uk/books/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
20 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 Annals of Science
2 International Journal of Remote Sensing
2 Journal of Medieval History  Taylor & Francis
2 Medieval Archaeology  Taylor & Francis
2 Psychology and Health
2 Psychotherapy Research  Taylor & Francis
2 Studies in Higher Education  Taylor & Francis
2 Western European Politics
1 AIDS Care  Taylor & Francis
1 Aquatic Insects  Taylor & Francis
1 Écoscience  Taylor & Francis
1 Ergonomics  Taylor & Francis
1 International Journal of the History of Sport
1 Journal of Child & Adolescent Substance Abuse  Taylor & Francis
1 Journal of Youth Studies
1 Mycologia  Taylor & Francis
1 North American Actuarial Journal (NAAJ)  Taylor & Francis
1 Studies on Neotropical Fauna and Environment  Taylor & Francis
1 The European Legacy  Taylor & Francis
1 The Journal of Legislative Studies

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 0.7
2019 1 3.5 7.0435
2018 1 8.65 8.2616
2017 1 2.6667 1.443
2016 1 12.1833 8.3143
2015 1 13.2262 10.7869
2014 1 3.3 2.31
2013 1 0.5833 0.4083
2012 1 5.62 3.934
2011 1 1.92 1.344
2010 1 6.99 3.843
2009 1 6.13 12.891
2008 1 3.0 2.1
2007 1 56.41 38.787
2006 1 23.783 18.7981
2005 1 19.75 13.125
2004 1 2.0 5.7
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.