NO EN Logg inn

Oxford University Press

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Oxford University Press

ISBN-prefiks:

978-0-19
ITAR-kode: 40
Land: Storbritannia
URL: http://www.oup.co.uk/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
19 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 British Journal of Surgery  Oxford University Press
2 Cardiovascular Research (CVR)  Oxford University Press
2 Endocrinology  Oxford University Press
2 European Heart Journal  Oxford University Press
2 Family Practice  Oxford University Press
2 Human Molecular Genetics  Oxford University Press
2 Journal of the American Academy of Religion
2 Neurosurgery  Oxford University Press
2 Social Politics: International Studies in Gender, State and Society  Oxford University Press
1 Alcohol and Alcoholism  Oxford University Press
1 British Journal of Rheumatology
1 Community Development Journal  Oxford University Press
1 European Journal of Public Health  Oxford University Press
1 Health Education Research  Oxford University Press
1 Health Promotion International  Oxford University Press
1 ICES Journal of Marine Science  Oxford University Press
1 Journal of Plankton Research  Oxford University Press
1 Journal of Tropical Pediatrics  Oxford University Press
1 Oxford Economic Papers  Oxford University Press

Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 58.4444 97.0359
2019 2 77.1667 129.3516
2018 2 64.2 131.6875
2017 2 68.5889 140.6319
2016 2 66.1956 124.9034
2015 2 61.5611 84.2378
2014 2 49.0415 75.3746
2013 2 43.9776 66.7276
2012 2 52.61 73.61
2011 2 35.8 48.05
2010 2 31.02 54.54
2009 2 36.26 63.07
2008 2 22.92 40.42
2007 2 14.593 32.093
2006 2 13.25 27.25
2005 2 18.45 32.66
2004 2 18.253 39.253
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.