NO EN Logg inn

Universitetsforlaget

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Universitetsforlaget

ISBN-prefiks:

978-82-15
ITAR-kode: 427
Land: Norge
URL: http://www.universitetsforlaget.no/
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 215.2208 275.6414
2019 1 374.8738 374.0619
2018 1 270.4654 298.7809
2017 1 244.6333 256.2942
2016 1 298.475 319.3371
2015 1 170.4857 223.4579
2014 1 233.0833 249.1583
2013 1 209.2665 256.9966
2012 1 220.28 255.246
2011 1 175.92 189.794
2010 1 182.51 209.414
2009 1 142.73 216.871
2008 1 199.64 242.5911
2007 1 190.029 240.2193
2006 1 160.21 229.798
2005 1 100.66 160.031
2004 1 93.34 105.156
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.