NO EN Logg inn

Springer

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Springer

ISBN-prefiks:

978-0-387
978-0-7923
978-1-4419
978-1-4471
978-1-85233
978-3-319
978-3-64236
978-94-007
ITAR-kode: 373
Land: Nederland
URL: http://www.springer.com/
Assosierte tidsskrift Vis [+]
20 aktive tidsskrift funnet.
Nivå Tittel UNIT-avtale
2 Psychometrika  Springer Nature
1 Aging Clinical and Experimental Research  Springer Nature
1 Agriculture and Human Values  Springer Nature
1 Archives of Women's Mental Health  Springer Nature
1 Brain Topography  Springer Nature
1 Child Psychiatry and Human Development  Springer Nature
1 Economics of Governance  Springer Nature
1 European Biophysics Journal  Springer Nature
1 Glycoconjugate Journal  Springer Nature
1 Human Rights Review  Springer Nature
1 Japanese Economic Review  Springer Nature
1 Journal of Comparative Germanic Linguistics  Springer Nature
1 Journal of Logic, Language and Information  Springer Nature
1 Journal of Psychoeducational Assessment  Sage
1 Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine  Springer Nature
1 Medical Electron Microscopy
1 Memory & Cognition  Springer Nature
1 Microbiology
1 Mycorrhiza  Springer Nature
1 Photochemical and Photobiological Sciences  Royal Society of Chemistry (RSC)

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 78.1477 81.0431
2019 1 51.6004 58.3394
2018 1 66.6863 83.9926
2017 1 91.8222 91.1144
2016 1 72.2403 87.3744
2015 1 69.225 70.5661
2014 1 61.3561 49.3993
2013 1 78.6783 71.5748
2012 1 54.56 55.736
2011 1 40.97 28.679
2010 1 71.84 63.612
2009 1 58.42 45.882
2008 1 55.517 56.1479
2007 1 41.023 31.2101
2006 1 35.093 41.0791
2005 1 60.78 46.846
2004 1 24.124 23.3368
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.