NO EN Logg inn

John Wiley & Sons

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

John Wiley & Sons

ISBN-prefiks:

978-0-470
ITAR-kode: 219
Land: USA
URL: https://www.wiley.com/en-no
Assosierte tidsskrift Vis [+]

Kriterier

✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 5.875 8.8462
2019 1 4.4167 3.9559
2018 1 23.4167 23.08
2017 1 8.7714 12.7915
2016 1 4.6667 5.7592
2015 1 6.0833 5.644
2014 1 9.4667 15.2267
2013 1 9.7083 8.7833
2012 1 14.8 10.36
2011 1 6.38 15.216
2010 1 6.25 8.675
2009 1 9.88 7.776
2008 1 6.001 8.5007
2007 1 6.333 10.8831
2006 1 4.25 2.975
2005 1 3.17 5.1
2004 1 8.667 6.0669
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.