NO EN Logg inn

Advanced Building Skins. ABS

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advanced Building Skins. ABS

ISBN-prefiks:

978-3-981205

ITAR-kode:

3048

URL:

http://abs.green/home/

Assosierte tidsskrift  Vis [+]

Ingen tidsskrift registrert
Kriterier

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1 - -
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 0.7
2018 1 0.75 0.5715
2017 1 1.25 1.0665
2016 1 1.5 1.1431

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.