NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrift, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag. NB! Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler har tidligere vært 31. desember, men er fra og med 2014 forandret til 30. november.

Søk

Bytt til avansert søk