NSD har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet. På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag. Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.

Søk

BIBSYS format
Bytt til avansert søk