NO EN Logg inn

På denne siden kan du søke i registeret. Dersom du ikke finner en bestemt kanal, kan du legge inn forslag.  Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.  Se kriterier for godkjenning.

Søk

Hvordan finner jeg ut om en publiseringskanal oppfyller kriteriene til Plan S og samtidig er godkjent og utløser publiseringspoeng i Norge?

  1. Søk i Kanalregisteret og se om din foretrukne publiseringskanal er på nivå 1 eller nivå 2.
  2. Søk deretter i Journal Checker Tool (https://journalcheckertool.org/) for å se om kanalen oppfyller kriteriene til Plan S. Ved bruk av dette verktøyet legger du inn følgende informasjon:
    • Tidsskriftets navn eller ISSN (her har du først sjekket at tidsskriftet er på nivå 1 eller nivå 2 i Kanalregisteret).
    • Legg inn navn på finansiør (kravene i Plan S gjelder for et utvalg forskningsfinansiører).
    • Legg inn navn på din institusjon du er tilknyttet og som du også fører opp i publikasjonen.

Aktuelt

Flytter til nytt direktorat

2021-06-27: Fra 1. juli 2021 flyttes DBH og Register over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret) fra NSD til det nyopprettede Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). For mer informasjon, se https://www.nsd.no/artikkel/strukturendring-i-kunnskapssektoren/

Tellende og åpen tilgang

2021-03-11: I et skiftende publiseringslandskap kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke tidsskrifter som både utløser publiseringspoeng og samtidig oppfyller ulike krav om åpen tilgang.

I Kanalregisteret ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å identifisere slike tidsskrift.

Les mer om hvordan du kan finne frem til Open Access tidsskrift i kanalregisteret.

Nytt statistikk-verktøy

2021-02-16: Register over vitenskapelige publiseringskanaler har fått et nytt statistikk-verktøy. Verktøyet som du finner i menyen til venstre, kan du bruke til å finne statistikk, både om tidsskrift, forlag og brukerkontoer.

Eksempler på hvilken informasjon du kan få ved å bruke verktøyet:

Nytt søkeverktøy

23. november 2020: cOAlition S lanserer et søkeverktøy der forskere som får støtte fra cOAlitionS medlemmer kan finne publiseringsplattformer som følger OA policy i følge Plan S. Verktøyet er finansiert av European Science Foundation. Les mer.

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2019

3. april 2020: Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut. Les mer.

Åpen tilgang og forlagsavtaler

3. april 2020: Register over publiseringskanaler merker tidsskrifter med UNIT-ikon når det er del av en norsk lisensavtale med et forlag. Unit fremforhandler avtalene på vegne av forskningsinstitusjonene. Les mer. NSD merker også tidsskrift med åpen tilgang med klikkbare ikon for DOAJ og Sherpa Romeo som leder til deres nettsteder.

Nordisk liste

14. mai 2019: En oppdatering om den nordiske listen. Les mer.

X

Vis arkiv


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.