Registrere deg som bruker

Registreringen er gratis og nødvendig for å kunne legge inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler, samt kommentere eksisterende kanaler.

Passord må være minst 8 tegn, og inneholde både bokstaver og tall

Kontoen skal knyttes til en person og ikke til en publiseringskanal. Hvis du ønsker e-postmelding når endringer gjøres til kanaloppføringen, send oss beskjed om aktuell e-postadresse i en kommentar til kanalen.

* må fylles ut