Logging in enables you to suggest new journals and publishers for possible inclusion in the database and comment existing journals and publishers. If you do not have an account, you can create one here.

The deadline for submissions of new publication channels for approval for the current year is 30th November.  See criteria for inclusion.

Log in

Forgotten password? Not registered yet?

Personvern

Informasjon til deg om reglene for personvern fra EU som trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. NSD - Norsk senter for forskningsdata vil registrere dine personlige data i forbindelse med at du oppretter en bruker på nettsiden Register over vitenskapelige publiseringskanaler. NSD er databehandler for dine oppgitte personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Formål

Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives i samarbeid mellom UHR-Publisering (Det nasjonale publiseringsutvalget) og NSD på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NSD har ansvar for drift og Det nasjonale publiseringsutvalget har ansvar for godkjenning av publiseringskanaler. Registeret utgjør utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet.

Hvilke opplysninger registrerer vi?

Ny lovgiving på personvernområdet stiller krav til å informere brukere før vi kan registrere og oppbevare personopplysninger. Vi vil derfor informere om hvordan vi bruker dine persondata. NSD registrerer fornavn, etternavn, e-postadresse, land og institusjon.

Hvordan behandles opplysningene?

Når du oppretter brukerkonto for å legge inn forslag til nye vitenskapelige publiseringskanaler, lagrer vi dine data i en database over registrerte på Register over vitenskapelige publiseringskanalers nettside. Kun et fåtall ansatte ved NSD har tilgang til opplysningene. Dataene lagres ved NSD med backup-systemer hos Universitetet i Bergen. Enkelte opplysninger kan brukes i statistiske oversikter der opplysninger om land og institusjon blir benyttet i anonymisert form. Dine personopplysninger vil bli slettet fra nettsiden og Universitetet i Bergens systemer etter 5 år. Dine opplysninger kan slettes når som helst dersom du ikke ønsker å være registrert med brukerkonto hos Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Register over vitenskapelige publiseringskanaler deler dine data med ERIH PLUS, og du vil ha tilgang til en brukerkonto hos ERIH PLUS der du kan legge inn forslag til nye vitenskapelige tidsskrifter ved å bruke din epostadresse og passord fra din konto hos Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Hvilke rettigheter har du?

Så lenge vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dette inkluderer en beskrivelse av dine data, brukere av dine data og kopi av dine data (også kalt dataportabilitet). Du har en rett til korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du har også rett til å få slettet dine opplysninger. Du har rett til å reservere deg mot bruk i bearbeidede statistiske oversikter. I visse situasjoner vil du ha rett til begrensning, dvs. at vi stopper bruken av personopplysningene dine og kun lagrer dem i påvente av en avklaring. Du har rett til å sende klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/) og personvernombudet ved NSD (nsd@nsd.no) ved eventuelt brudd i henhold til denne informasjonen.

Sist endret 3. april 2019