Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 31,5 4,7 -76,1 % 100,0 % 14,3 86,9 % 13,1 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 31,5 4,7 -76,1 % 100,0 % 14,3 86,9 % 13,1 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %
Institutt for bygg- og energiteknikk 31,5 4,7 28,8 % 100,0 % 14,3 86,9 % 13,1 % 85,4 % 14,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.