Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 227,4 138,6 -6,4 % 100,0 % 156,6 69,5 % 30,5 % 54,1 % 45,2 % 0,6 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 227,4 138,6 -6,4 % 100,0 % 156,6 69,5 % 30,5 % 54,1 % 45,2 % 0,6 %
(Uspesifisert enhet) 6,5 0,0 0,0 % 2,9 % 2,5 40,0 % 60,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Arbeidsforskningsinstituttet 69,1 37,7 -10,4 % 30,4 % 52,5 53,0 % 47,0 % 53,3 % 46,7 % 0,0 %
Velferdsforskningsinstituttet 93,4 60,7 -8,6 % 41,1 % 56,3 66,7 % 33,3 % 60,3 % 39,7 % 0,0 %
By- og regionforskningsinstituttet 23,7 11,3 -44,2 % 10,4 % 18,4 94,6 % 5,4 % 46,7 % 53,3 % 0,0 %
Forbruksforskningsinstituttet 34,7 28,8 64,4 % 15,3 % 26,8 93,1 % 6,9 % 43,6 % 52,7 % 3,7 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.