Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 227,7 130,2 45,8 % 100,0 % 153,3 82,4 % 17,6 % 57,3 % 41,3 % 1,4 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 227,7 130,2 45,8 % 100,0 % 153,3 82,4 % 17,6 % 57,3 % 41,3 % 1,4 %
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 53,2 35,9 168,0 % 23,4 % 31,5 83,5 % 16,5 % 56,5 % 40,3 % 3,2 %
Institutt for journalistikk og mediefag 55,6 31,2 82,1 % 24,4 % 42,0 92,0 % 8,0 % 58,6 % 38,7 % 2,7 %
Institutt for sosialfag 61,1 43,4 5,8 % 26,8 % 49,6 82,3 % 17,7 % 41,2 % 58,8 % 0,0 %
Handelshøyskolen 57,7 19,6 21,9 % 25,4 % 30,2 68,0 % 32,0 % 82,9 % 17,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.