Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 239,1 170,8 21,8 % 100,0 % 190,9 88,4 % 11,6 % 45,9 % 51,2 % 2,9 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 239,1 170,8 21,8 % 100,0 % 190,9 88,4 % 11,6 % 45,9 % 51,2 % 2,9 %
Institutt for barnehagelærerutdanning 69,5 63,9 25,3 % 29,1 % 53,6 84,4 % 15,6 % 38,9 % 57,4 % 3,7 %
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning 105,6 58,9 32,7 % 44,2 % 83,9 91,0 % 9,0 % 29,1 % 66,8 % 4,2 %
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning 29,5 19,1 36,2 % 12,3 % 20,3 79,5 % 20,5 % 77,9 % 22,1 % 0,0 %
Institutt for yrkesfaglærerutdanning 17,0 14,3 -12,7 % 7,1 % 16,3 93,9 % 6,1 % 81,6 % 18,4 % 0,0 %
Institutt for yrkesfaglærerutdanning 17,0 14,3 -12,7 % 7,1 % 16,3 93,9 % 6,1 % 81,6 % 18,4 % 0,0 %
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 0,5 0,5 -28,3 % 0,2 % 0,5 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.