Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for helsevitenskap (HV)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 337,3 262,8 11,9 % 100,0 % 164,0 82,9 % 17,1 % 85,8 % 13,6 % 0,6 %
Fakultet for helsevitenskap (HV) 337,3 262,8 11,9 % 100,0 % 164,0 82,9 % 17,1 % 85,8 % 13,6 % 0,6 %
(Uspesifisert enhet) 3,1 0,5 4,9 % 0,9 % 1,5 93,5 % 6,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fysioterapi 85,3 73,1 34,7 % 25,3 % 43,0 81,3 % 18,7 % 76,0 % 21,7 % 2,3 %
Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag 30,8 19,9 24,8 % 9,1 % 12,3 84,6 % 15,4 % 99,0 % 1,0 % 0,0 %
Institutt for atferdsvitenskap 34,6 16,1 50,7 % 10,3 % 22,0 96,2 % 3,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for naturvitenskapelige helsefag 46,7 36,1 39,3 % 13,9 % 14,4 80,4 % 19,6 % 92,2 % 7,8 % 0,0 %
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 136,8 117,1 -11,2 % 40,6 % 70,8 79,7 % 20,3 % 83,4 % 16,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.