Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høyskolen Kristiania

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høyskolen Kristiania
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 184,2 35,6 -46,0 % 100,0 % 87,0 86,2 % 13,8 % 74,5 % 18,9 % 6,6 %
Høyskolen Kristiania 184,2 35,6 -46,0 % 100,0 % 87,0 86,2 % 13,8 % 74,5 % 18,9 % 6,6 %
School of Health Sciences 18,9 3,9 -9,2 % 10,3 % 7,8 94,4 % 5,6 % 95,7 % 4,3 % 0,0 %
School of Economics, Innovation, and Technology 59,8 13,1 1,2 % 32,5 % 29,9 90,2 % 9,8 % 82,3 % 17,7 % 0,0 %
School of Communication, Leadership, and Marketing 60,8 13,6 -18,2 % 33,0 % 28,8 89,6 % 10,4 % 66,4 % 21,4 % 12,1 %
School of Arts, Design, and Media 37,9 3,0 134,5 % 20,6 % 19,0 71,1 % 28,9 % 68,7 % 23,4 % 7,9 %
(Uspesifisert enhet) 6,7 2,0 0,0 % 3,7 % 1,4 88,2 % 11,8 % 35,3 % 11,8 % 52,9 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.