Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 4,1 0,0 -88,3 % 100,0 % 13,5 100,0 % 0,0 % 55,6 % 44,4 % 0,0 %
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 4,1 0,0 -88,3 % 100,0 % 13,5 100,0 % 0,0 % 55,6 % 44,4 % 0,0 %
Avdeling Oslo 4,1 0,0 -76,6 % 100,0 % 4,5 100,0 % 0,0 % 55,6 % 44,4 % 0,0 %
Afdeling Aarhus 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Afdeling København 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % 7,0 100,0 % 0,0 % 42,9 % 57,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.