Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Handelshøyskolen BI

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøyskolen BI
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 405,3 86,0 -10,2 % 100,0 % 162,3 62,9 % 37,1 % 85,4 % 11,6 % 3,0 %
Handelshøyskolen BI 405,3 86,0 -10,2 % 100,0 % 162,3 62,9 % 37,1 % 85,4 % 11,6 % 3,0 %
Institutt for strategi og entreprenørskap 36,1 12,9 -41,9 % 8,9 % 12,9 35,2 % 64,8 % 75,4 % 24,6 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 68,0 3,5 -4,8 % 16,8 % 20,2 26,2 % 73,8 % 90,1 % 9,9 % 0,0 %
Institutt for rettsvitenskap og styring 42,6 9,7 -3,9 % 10,5 % 19,0 72,4 % 27,6 % 85,5 % 3,9 % 10,5 %
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 27,8 2,1 -18,5 % 6,9 % 6,8 57,3 % 42,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for markedsføring 42,1 10,7 16,5 % 10,4 % 14,7 56,5 % 43,5 % 81,8 % 18,2 % 0,0 %
Institutt for ledelse og organisasjon 100,1 17,4 -20,3 % 24,7 % 52,3 81,3 % 18,7 % 85,0 % 10,8 % 4,1 %
Institutt for kommunikasjon og kultur 60,1 29,2 8,6 % 14,8 % 28,0 73,8 % 26,2 % 82,7 % 14,6 % 2,7 %
Institutt for finans 21,2 0,0 3,4 % 5,2 % 6,0 30,1 % 69,9 % 91,6 % 8,4 % 0,0 %
Forskningsadministrativ avdeling 0,5 0,0 0,0 % 0,1 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 6,8 0,5 3 486,3 % 1,7 % 2,2 46,2 % 53,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.