Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: MF vitenskapelig høyskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

MF vitenskapelig høyskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 153,0 39,4 -4,5 % 100,0 % 72,3 66,5 % 33,5 % 60,3 % 27,2 % 12,4 %
MF vitenskapelig høyskole 153,0 39,4 -4,5 % 100,0 % 72,3 66,5 % 33,5 % 60,3 % 27,2 % 12,4 %
(Uspesifisert enhet) 153,0 39,4 -4,5 % 100,0 % 72,3 66,5 % 33,5 % 60,3 % 27,2 % 12,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.