Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: VID vitenskapelige høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

VID vitenskapelige høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 200,3 129,1 -1,7 % 100,0 % 125,6 84,8 % 15,2 % 63,9 % 34,2 % 2,0 %
VID vitenskapelige høgskole 200,3 129,1 -1,7 % 100,0 % 125,6 84,8 % 15,2 % 63,9 % 34,2 % 2,0 %
VID vitenskapelige høgskole 0,4 0,4 0,0 % 0,2 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Strategiske sentre for forskning 38,7 20,5 56,1 % 19,3 % 22,7 81,0 % 19,0 % 62,2 % 33,4 % 4,4 %
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 48,7 16,9 -48,4 % 24,3 % 34,8 77,4 % 22,6 % 72,6 % 27,4 % 0,0 %
Fakultet for sosialfag 27,2 23,8 38,0 % 13,6 % 13,8 80,7 % 19,3 % 85,6 % 7,2 % 7,2 %
Fakultet for helsefag 85,3 67,7 31,4 % 42,6 % 54,0 92,3 % 7,7 % 53,2 % 45,9 % 0,9 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.