Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høgskolen i Innlandet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Innlandet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 459,3 177,6 19,7 % 100,0 % 256,7 79,4 % 20,6 % 71,4 % 25,9 % 2,7 %
Høgskolen i Innlandet 459,3 177,6 19,7 % 100,0 % 256,7 79,4 % 20,6 % 71,4 % 25,9 % 2,7 %
Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 158,0 34,1 17,1 % 34,4 % 86,5 81,2 % 18,8 % 74,7 % 19,0 % 6,4 %
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk 109,4 63,9 4,3 % 23,8 % 76,9 78,4 % 21,6 % 56,8 % 41,3 % 2,0 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 129,9 59,5 35,6 % 28,3 % 61,8 72,9 % 27,1 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi 7,0 2,7 66,6 % 1,5 % 5,7 94,1 % 5,9 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi 48,0 13,4 14,5 % 10,5 % 23,0 92,3 % 7,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 7,0 3,9 234,0 % 1,5 % 2,8 59,9 % 40,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.