Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høgskolen i Østfold

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Østfold
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 254,7 97,9 30,7 % 100,0 % 166,1 77,3 % 22,7 % 60,3 % 37,5 % 2,2 %
Høgskolen i Østfold 254,7 97,9 30,7 % 100,0 % 166,1 77,3 % 22,7 % 60,3 % 37,5 % 2,2 %
Fremmedspråksenter 0,1 0,1 0,0 % 0,0 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 69,5 21,7 50,0 % 27,3 % 48,1 61,2 % 38,8 % 51,5 % 45,0 % 3,5 %
Avdeling for lærerutdanning 52,3 26,9 -6,0 % 20,5 % 41,4 83,2 % 16,8 % 63,6 % 36,4 % 0,0 %
Avdeling for ingeniørfag 23,0 9,9 -12,6 % 9,0 % 9,2 75,8 % 24,2 % 92,4 % 7,6 % 0,0 %
Avdeling for informasjonsteknologi 37,2 7,3 12,2 % 14,6 % 27,2 90,1 % 9,9 % 64,5 % 35,5 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 62,3 29,9 96,5 % 24,5 % 36,6 85,8 % 14,2 % 59,8 % 37,4 % 2,7 %
Akademi for scenekunst 2,0 2,0 100,0 % 0,8 % 2,0 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Administrasjonen 8,2 0,0 1 064,4 % 3,2 % 1,3 25,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.