Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høgskulen på Vestlandet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen på Vestlandet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 725,0 311,5 20,3 % 100,0 % 396,8 84,7 % 15,3 % 75,0 % 24,2 % 0,8 %
Høgskulen på Vestlandet 725,0 311,5 20,3 % 100,0 % 396,8 84,7 % 15,3 % 75,0 % 24,2 % 0,8 %
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap 72,1 27,8 22,6 % 9,9 % 46,0 88,7 % 11,3 % 60,9 % 36,9 % 2,2 %
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 259,5 137,1 19,3 % 35,8 % 178,7 82,8 % 17,2 % 64,6 % 34,2 % 1,3 %
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap 241,3 42,6 27,1 % 33,3 % 98,5 87,4 % 12,6 % 85,5 % 14,5 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialvitskap 150,6 103,0 13,2 % 20,8 % 72,7 83,2 % 16,8 % 95,2 % 4,8 % 0,0 %
Administrasjonen HVL 1,5 0,9 55,7 % 0,2 % 0,9 100,0 % 0,0 % 72,0 % 28,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.