Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høgskulen i Volda

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskulen i Volda
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 108,4 37,4 11,5 % 100,0 % 76,0 87,9 % 12,1 % 65,2 % 33,0 % 1,8 %
Høgskulen i Volda 108,4 37,4 11,5 % 100,0 % 76,0 87,9 % 12,1 % 65,2 % 33,0 % 1,8 %
Fellesadministrasjonen 1,0 1,0 0,0 % 0,9 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Avdeling for samfunnsfag og historie 24,0 5,4 22,4 % 22,1 % 16,2 86,9 % 13,1 % 66,0 % 34,0 % 0,0 %
Avdeling for mediefag 24,3 3,5 33,6 % 22,5 % 13,7 78,1 % 21,9 % 45,9 % 44,4 % 9,7 %
Avdeling for kulturfag 10,1 5,3 34,4 % 9,3 % 7,5 95,6 % 4,4 % 40,3 % 59,7 % 0,0 %
Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning 49,0 22,3 -5,6 % 45,2 % 37,6 90,0 % 10,0 % 76,0 % 24,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.