Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Norges handelshøyskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges handelshøyskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 241,0 55,9 -3,0 % 100,0 % 108,0 72,5 % 27,5 % 84,0 % 14,3 % 1,7 %
Norges handelshøyskole 241,0 55,9 -3,0 % 100,0 % 108,0 72,5 % 27,5 % 84,0 % 14,3 % 1,7 %
Sentraladministrasjonen 0,2 0,2 -59,2 % 0,1 % 0,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og ledelse 58,0 16,9 16,9 % 24,1 % 31,5 84,2 % 15,8 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %
Institutt for samfunnsøkonomi 80,8 18,7 6,5 % 33,5 % 30,1 57,5 % 42,5 % 87,8 % 11,1 % 1,1 %
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 28,6 6,9 24,8 % 11,9 % 12,0 70,2 % 29,8 % 60,4 % 27,1 % 12,5 %
Institutt for foretaksøkonomi 58,1 6,1 -16,1 % 24,1 % 25,2 72,0 % 28,0 % 93,7 % 6,3 % 0,0 %
Institutt for finans 7,7 1,4 -16,4 % 3,2 % 2,0 82,0 % 18,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 7,6 5,7 -3,7 % 3,2 % 7,0 85,7 % 14,3 % 85,7 % 14,3 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.