Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 109,6 27,9 -12,1 % 100,0 % 54,7 76,3 % 23,7 % 73,4 % 24,8 % 1,8 %
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 109,6 27,9 -12,1 % 100,0 % 54,7 76,3 % 23,7 % 73,4 % 24,8 % 1,8 %
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 43,4 4,0 176,0 % 39,6 % 18,3 54,5 % 45,5 % 58,6 % 35,9 % 5,5 %
Avdeling for logistikk 36,1 4,9 -51,9 % 33,0 % 18,6 79,2 % 20,8 % 94,6 % 5,4 % 0,0 %
Avdeling for helse- og sosialfag 30,1 19,0 -11,0 % 27,5 % 17,8 95,8 % 4,2 % 66,4 % 33,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.