Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Universitetet i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Sørøst-Norge
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 828,5 350,0 18,1 % 100,0 % 492,7 87,9 % 12,1 % 70,2 % 27,8 % 2,0 %
Universitetet i Sørøst-Norge 828,5 350,0 18,1 % 100,0 % 492,7 87,9 % 12,1 % 70,2 % 27,8 % 2,0 %
Rektor og stab 1,0 0,2 0,0 % 0,1 % 0,9 100,0 % 0,0 % 27,3 % 72,7 % 0,0 %
Handelshøyskolen 144,6 26,0 13,2 % 17,5 % 89,0 93,1 % 6,9 % 65,4 % 33,5 % 1,1 %
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 290,6 55,5 7,0 % 35,1 % 162,2 89,4 % 10,6 % 89,8 % 10,2 % 0,0 %
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 250,5 158,2 51,9 % 30,2 % 174,9 85,6 % 14,4 % 46,9 % 48,6 % 4,6 %
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 134,4 103,7 -1,1 % 16,2 % 62,8 84,1 % 15,9 % 91,8 % 6,6 % 1,6 %
Avdeling for utdanning og studiekvalitet 6,6 6,3 0,0 % 0,8 % 2,2 63,0 % 37,0 % 77,8 % 22,2 % 0,0 %
Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 0,7 0,0 -26,7 % 0,1 % 0,5 37,5 % 62,5 % 37,5 % 62,5 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.