Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: OsloMet – storbyuniversitetet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

OsloMet – storbyuniversitetet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 240,0 777,2 15,1 % 100,0 % 793,3 81,8 % 18,2 % 61,7 % 37,1 % 1,2 %
OsloMet – storbyuniversitetet 1 240,0 777,2 15,1 % 100,0 % 793,3 81,8 % 18,2 % 61,7 % 37,1 % 1,2 %
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 227,4 138,6 -6,4 % 18,3 % 156,6 69,5 % 30,5 % 54,1 % 45,2 % 0,6 %
Senter for profesjonsstudier (SPS) 60,8 40,4 -4,5 % 4,9 % 38,8 72,0 % 28,0 % 69,0 % 31,0 % 0,0 %
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 158,8 45,4 20,6 % 12,8 % 102,1 91,8 % 8,2 % 70,6 % 29,2 % 0,1 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 227,7 130,2 45,8 % 18,4 % 153,3 82,4 % 17,6 % 57,3 % 41,3 % 1,4 %
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 222,1 156,6 26,1 % 17,9 % 174,6 87,9 % 12,1 % 42,6 % 54,3 % 3,1 %
Fakultet for helsevitenskap (HV) 337,3 262,8 11,9 % 27,2 % 164,0 82,9 % 17,1 % 85,8 % 13,6 % 0,6 %
Divisjon for utdanning og bibliotek 5,6 3,2 7,3 % 0,5 % 3,7 59,9 % 40,1 % 73,3 % 26,7 % 0,0 %
Divisjon for forskning og utvikling 0,3 0,0 77,2 % 0,0 % 0,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Divisjon for digitalisering og infrastruktur 0,1 0,0 0,0 % 0,0 % 0,1 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.