Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Nord universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Nord universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 576,3 215,5 9,0 % 100,0 % 353,9 84,6 % 15,4 % 56,5 % 41,7 % 1,8 %
Nord universitet 576,3 215,5 9,0 % 100,0 % 353,9 84,6 % 15,4 % 56,5 % 41,7 % 1,8 %
Sentraladministrasjonen 0,9 0,9 0,0 % 0,2 % 1,3 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Handelshøgskolen (HHN) 144,1 32,8 4,3 % 25,0 % 77,7 85,3 % 14,7 % 63,4 % 31,8 % 4,8 %
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) 87,5 61,2 37,8 % 15,2 % 44,5 82,3 % 17,7 % 54,0 % 43,8 % 2,2 %
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 112,7 47,1 -13,7 % 19,6 % 101,2 90,0 % 10,0 % 39,8 % 58,7 % 1,5 %
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) 151,1 58,4 9,6 % 26,2 % 104,0 80,5 % 19,5 % 59,2 % 40,8 % 0,0 %
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) 80,0 15,1 36,2 % 13,9 % 25,2 81,0 % 19,0 % 99,2 % 0,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.