Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2019: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 015,4 332,6 -1,5 % 100,0 % 470,1 78,5 % 21,5 % 91,6 % 8,2 % 0,2 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 015,4 332,6 -1,5 % 100,0 % 470,1 78,5 % 21,5 % 91,6 % 8,2 % 0,2 %
Veterinærhøgskolen 208,8 91,5 29,9 % 20,6 % 80,2 71,0 % 29,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøyskolen 64,0 15,4 -31,8 % 6,3 % 32,5 69,8 % 30,2 % 86,7 % 13,3 % 0,0 %
Fakultet for realfag og teknologi 121,7 18,2 -4,3 % 12,0 % 62,9 84,7 % 15,3 % 97,5 % 2,5 % 0,0 %
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 228,2 53,1 -12,0 % 22,5 % 91,5 80,6 % 19,4 % 96,2 % 3,8 % 0,0 %
Fakultet for landskap og samfunn 130,7 45,3 -10,7 % 12,9 % 90,6 83,1 % 16,9 % 72,9 % 26,0 % 1,1 %
Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 136,5 51,8 13,9 % 13,4 % 59,0 73,3 % 26,7 % 96,6 % 3,4 % 0,0 %
Fakultet for biovitenskap 123,9 57,2 18,3 % 12,2 % 53,2 81,7 % 18,3 % 93,4 % 6,6 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,5 0,0 0,0 % 0,2 % 0,2 76,9 % 23,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.